Ukážka vyhodnotenia testu osobnosti

RIASEC kód vašej osobnosti: RIE

Toto je kód, ktorý reprezentuje Vašu osobnosť. Vysvetlivky k jednotlivým písmenám nájdete nižšie.

Písmená su zoradené zľava doprava podľa priority. To znamená, že prvé písmeno najviac reporazentuje Váš typ osobnosti, ďalšie dve písmená sú doplnkové.

Ste technicky a fyzicky nadaný človek, ktorý má rôzne mechanické zručnosti. Ste praktický, radi opravujete či staviate. Pracujete bez zbytočných rečí, snažíte sa vždy odviesť prácu na prvýkrát správne a tým dosiahnuť svoj cieľ. Máte radi priamočiarosť, zdĺhavé jednanie je pre vás vyčerpávajúce.

Čo sa názorov a osobných predností týka, ste konzervatívny a konáte podľa vlastného zdravého rozumu a osobnej slobody, cti a prirodzenosti.

V komunikácií a vzťahoch môžete byť občas málo citlivý voči potrebám ostatných. Najlepšie sa vám pracuje s ľuďmi tichšieho charakteru. Naopak sociálnejšie založeným ľuďom sa môžete zdať nepriateľský a strohý. Pokiaľ s takýmito ľuďmi budete nútený pracovať, mali by ste sa snažiť popýtať najskôr na ich osobné záujmy.

Základné črty: stabilita, poctivosť, sebestačnosť, praktickosť

Sami seba považujete za spoľahlivého, sebestačného, stabilného a priamočiareho.

 • 28% R - Realistický

  Ľudia technického zamerania. Preferujú praktické riešenie problémov. Sú zruční v mnohých oblastiach. Ich slabou stránkou môže byť komunikácia alebo slabá empatia.

 • 20% I - Výskumný

  Ľudia s teoretickými vedomosťami. Väčšinou im nerobí problém riešenie náročných úloh, či už sa jedná o matematický problém alebo vedeckú prácu. Vyzdvihnúť u nich môžme predovšetkým logické myslenie pred umeleckým.

 • 8% A - Umelecký

  Ľudia s citom pre dizajn, hudbu a umenie celkovo. Ich prednosťami sú priestorová predstavivosť a cit pre detaily. Radšej sa zaoberajú myšlienkami ako praktickým riešením problému.

 • 12% S - Sociálny

  Ľudia so silným sociálnym cítením, ktorým nie sú ľahostajné ľudské vzťahy. Ochotní pomôcť častokrát nezištným spôsobom. Dávajú prednosť práci s ľuďmi pred prácou vyžadujúcou technické myslenie.

 • 16% E - Podnikavý

  Ľudia so silným zakoreneným zmyslom pre vodcovstvo. Nerobí im problém komunikácia a vystupovanie na verejnosti. Častokrát nájdu uplatnenie ako politici alebo poprední ekonómovia. Ich slabou stránkou môže byť zadanie úloh, ktoré vyžadujú mechanickú zručnosť alebo praktické riešenie.

 • 16% C - Kancelársky

  Ľudia ktorí sa cítia najlepšie v kancelárii, ich doménou je schopnosťou nepretržite a usilovne pracovať. Sú efektívni a ich vytrvalosť je mnohokrát odmenená výbornými výsledkami. Nie je jednoduché si získať ich dôveru, pretože sú to skôr introvertné typy.

Základné profesie

Servisný technik91%
Grafik83%
Programátor82%
Učiteľ75%
Nákupca52%
Obchodný zástupca48%
Administratívny pracovník47%
Vedúci prevádzky42%
Finančný riaditeľ41%
Moderátor36%
Tlačový hovorca20%
Herec7%

Rozšírené profesie

Elektrotechnik85%
Skúšobný technik82%
Vedecký pracovník76%
Odborný asistent76%
Grafický a multimediálny dizajnér75%
Kameraman75%
IT analytik73%
Sociológ67%
Učiteľ základnej školy67%
Stolár67%
Konštruktér67%
Marketingový analytik42%
Kuchár41%
Manažér kvality37%
Kontrolór37%
Finančný poradca37%
Čašník34%
Sociálny pracovník29%
Chcete sa o výsledky podeliť s vašimi známymi?Zdieľať na Facebooku