Čo je to RIASEC

Holandov kód alebo RIASEC, je teória voľby povolania na základe typu osobnosti. Test na určovanie kódu RIASEC bol vypracovaný psychológom Johnom L. Hollandom.

Každé písmeno z kódu RIASEC predstavuje jeden typ osobnosti:

Realistický

R – Realistický (Realistic)

Ľudia s mechanickými a fyzickými vedomosťami. Preferujú prácu vonku s rôznymi nástrojmi. Preferujú prácu s vecami pred prácou s ľudmi.

Výskumnícky

I – Výskumnícky (Investigative)

Ľudia s matematickými a vedeckými vedomosťami, ktorí najradšej riešia problémy samostatne. Vyhovuje im viacej práca s myšlienkami ako práca s ľudmi alebo vecami.

Umelecký

A – Umelecký (Artistic)

Ľudia s umeleckými vedomosťami a predstavivosťou, ktorí radi tvoria. Radšej sa zaoberajú nápadmi ako praktickými záležitosťami.

Sociálny

S – Sociálny (Social)

Ľudia so sociálnymi vedomosťami, ktorých zaujímajú sociálne vzťahy a pomoc ostatným s riešením ich problémov.

Podnikavý

E – Podnikavý (Enterprising)

Ľudia s vodcovskými a verbálnymi schopnosťami, ktorí majú radi vplyv. Baví ich politika a ekonomika. Radšej pracujú s ľudmi a nápadmi ako s vecami.

Kancelarsky typ

C: Kancelársky (Conventional)

Ľudia s úradníckymi a matematickými schopnosťami. Preferujú prácu vnútri. Radšej pracujú s číslami a slovami ako s ľudmi a nápadmi.

Hollandov výskum ukazuje, že každý typ osobnosti sa hodí na iné povolanie a vie prekvitať iba v určitom odvetví. Pretože žiadny človek nespadá iba pod jeden typ osobnosti, Holandov kód sa skladá z troch písmen. Prvé písmeno určije majoritný (väčšinový) typ osobnosti, ďalšie dve písmená vyjadrujú minoritný typ osobnosti. Takýmto skladaním vieme rozdeliť ľudí až do 120 kombinácii osobností.